Przejdź do treści

Zespoły badawcze

1. Zespół Kształtowania Kompetencji Cyfrowych i Edukacji Medialnej

Skład zespołu:

dr inż  Łukasz Tomczyk -Kierownik zespołu badawczego

dr hab. Prof. UP Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Joanna Wnęk-Gozdek( Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowi)

dr Anna Włoch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. Lazar Stosic (The Association for the Development of Science, Engineering and Education, Serbia)

 

2. Międzynarodowy Zespół ds. Badań Jakości Życia Stulatków i ich Rodzin

Skład zespołu:

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – Kierownik zespołu badawczego:

Dr Joanna Wnęk-Gozdek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Ewa Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. Michell Poulain (University of Louvain, Belgia) 

Dr Saori Yasumoto (Osaka University, Japonia) 

Dr Kallol Kumar Bhattacharyya (University of South Florida, USA) 

Prof. Martine Lagacé (University of Ottawa, Kanada) 

 

3) Przekaz międzypokoleniowy w listach osób starych. Perspektywa wielokulturowa

Skład Zespołu:

Dr hab. Artur Fabiś, prof. UP – Kierownik Zespołu Badawczego

Prof. Dr Christian Gleser (Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Niemcy)

Dr hab. Arkadiusz Wąsiśńki, prof. UŁ, (Uniwersytet Łódzki)

Dr Michal Śerak (Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska)

Dr Goran Gumze (Alma Mater Europaea – ECM, Słowenia)

Dr Katarzyna Sygulska  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Mgr Katarzyna Zaremba  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Archiwa