Przejdź do treści

Terminy spotkań

Przewidywane terminy posiedzeń Rad Instytutu w roku akademickim 2020/2021

3.12, 17.12, 21.01, 18.02, 18.03, 15.04,20.05, 17.06

 

Czwartek:

DYŻUR INSTYTUTOWY : 9.45-11.15 (zdalny)

DYŻUR dla STUDENTÓW: 11.15-12.00 (zdalny)

 

Spotkania Zespołów programowych INoW: drugie czwartki miesiąca (zdalne)

Zebrania naukowe w Katedrach: pierwsze i trzecie czwartki miesiąca (zdalne)

Archiwa