Przejdź do treści

Terminy spotkań

Przewidywane terminy posiedzeń Rad Instytutu w roku akademickim 2019/2020

Ostatnie czwartki miesiąca:

26 wrzesień 2019

31 październik 2019

28 listopad 2019

19 grudzień 2019

30 styczeń 2020

27 luty 2020

26 marzec 2020

30 kwiecień 2020

28 maj 2020

25 czerwiec 2020

 

Czwartek:

DYŻUR INSTYTUTOWY : 9.45-11.15

DYŻUR dla STUDENTÓW: 11.15-12.00

 

Spotkania Zespołów programowych INoW: drugie czwartki miesiąca

Zebrania naukowe w Katedrach: pierwsze i trzecie czwartki miesiąca

Archiwa