Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia pierwszego stopnia

Rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem (RR.041-1/19) z dn. 03.01.2019 r. Prorektora ds. Rozwoju dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP
od semestru letniego 2018/2019 wszystkie harmonogramy stworzone w systemie Uczelnia.xp wyświetlane bedą
za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni oraz na stronie https://harmonogram.up.krakow.pl/ – bez konieczności logowania.
Strona ta została przygotowana w celu zastąpienia jakichkolwiek innych form publikowania harmonogramów zajęć.


Harmonogram praktyk w roku ak. 2018/2019 2 sem. 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Harmonogram praktyk w roku akademickim 2018/2019 1 sem.

Języki w roku ak. 2018/2019

sem.I

sem.II

Wychowanie fizyczne w roku akademickim 2918/2019

sem.I

sem.II

Uwaga!!!

Zmiany w terminach zajęć, zmiany nr sal, odrabianie zajęć itp.

dostępne są na stronie wirtualnej Uczelni:  https://wu.up.krakow.pl/WU/

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika dr Joanna Wnęk-Gozdek sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Marta Krupska sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II

Plany studiów na rok akademicki 2018/2019

I Pedagogika

II PSOzPSZ i IPZIPU stacjonarne

III, psozpsz; pzipu- stacjonarne

 

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414


Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Łukasz Albański sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

I PSOzPSZ i IPZIPU stacjonarne

II, psozpsz; pzipu- stacjonarne

III PSOzPSZ i III PZiPU stacjonarne

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 

Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Łukasz Albański sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

I PSOzPSZ i IPZIPU stacjonarne

II, psozpsz; pzipu- stacjonarne

III PSOzPSZ i III PZiPU stacjonarne

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 


 

Rok akademicki 2016/2017

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Kinga Sobieszczańska sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II psozpsz; pzipu – stacjonarneIII psozpsz; pzipu, ds – stacjonarne