Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia pierwszego stopnia

Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Łukasz Albański sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

I PSOzPSZ i IPZIPU stacjonarne

II, psozpsz; pzipu- stacjonarne

III PSOzPSZ i III PZiPU stacjonarne

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Patrycja Curyło-Sikora sem. I
sem. II
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
mgr Anna Mróz sem. I
sem. II
II Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem.I
sem. II
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
mgr Kinga Sobieszczańska sem. I
sem. II
III Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II psozpsz; pzipu – stacjonarneIII psozpsz; pzipu, ds – stacjonarne