Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia drugiego stopnia

Rok akademicki 2018/2019

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Harmonogram praktyk w roku akademickim 2018/2019

Języki w roku ak. 2018/2019

sem.I

sem.II

Uwaga!!!

Zmiany w terminach zajęć, zmiany nr sal, odrabianie zajęć itp.

dostępne są na stronie wirtualnej Uczelni:  https://wu.up.krakow.pl/WU/

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika dr Anna Mróz I sem.
II sem.
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Kinga Sobieszczańska  I sem.
II sem.
Poradnictwo edukacyjne
i zawodowe
I sem.
II sem.
 II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe mgr Kinga Sobieszczańska  I sem.
II sem.

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I Pedagogika

II PSO i PEIZ

II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 


Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Kinga Sobieszczańska  I sem.
II sem.
Poradnictwo edukacyjne
i zawodowe
I sem.
II sem.
 II  Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Artur Fabiś  I sem.
II sem.
Grupa Ukraińska
I sem.
16-27.10.2017
II sem.

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I PSO i PEIZ

II PSO

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

____________________________________________________________________________________________

Rok akademicki 2016/2017

Grupa studentów z Ukrainy

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Artur Fabiś  15-26.05.2017
 II  Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
 dr Ewa Śliwa  29.05-8.06.2017

Pełnomocnik ds. koordynacji realizacji postanowień porozumienia o wspólnym kształceniu studentów
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Przykarpacki Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku
dr Olga Wyżga
tel. +48 12 662-6596

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr A.Fabiś sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Ewa Śliwa sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II pso; peiz – studia stacjonarne