Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia drugiego stopnia

Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Kinga Sobieszczańska  I sem.
II sem.
Poradnictwo edukacyjne
i zawodowe
I sem.
II sem.
 II  Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Artur Fabiś  I sem.
II sem.
Grupa Ukraińska
I sem.
16-27.10.2017
II sem.

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I PSO i PEIZ

II PSO

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

____________________________________________________________________________________________

Rok akademicki 2016/2017

Grupa studentów z Ukrainy

Rok Kierunek/specjalność Opiekun Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Artur Fabiś  15-26.05.2017
 II  Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
 dr Ewa Śliwa  29.05-8.06.2017

Pełnomocnik ds. koordynacji realizacji postanowień porozumienia o wspólnym kształceniu studentów
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie i Przykarpacki Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku
dr Olga Wyżga
tel. +48 12 662-6596

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Harmonogram
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr A.Fabiś sem. I
sem. II
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Ewa Śliwa sem. I
sem. II

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I; II pso; peiz – studia stacjonarne