Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia stacjonarne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem (RR.041-1/19) z dn. 03.01.2019 r. Prorektora ds. Rozwoju dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP
od semestru letniego 2018/2019 wszystkie harmonogramy stworzone w systemie Uczelnia.xp wyświetlane bedą
za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni oraz na stronie https://harmonogram.up.krakow.pl/ – bez konieczności logowania.
Strona ta została przygotowana w celu zastąpienia jakichkolwiek innych form publikowania harmonogramów zajęć.


Szkolenie BHP 2018/2019

Stypendia socjalne na rok akademicki 2018/2019

Zajęcia z wychowania fizycznego sem. 2

Języki sem. 2

Praktyki pedagogiczne

 


 

Szkolenie BHP 2017/2018

Stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

 


 

Wykłady ogólnouczelniane 2016/2017 sem. II

Zarządzenie dotyczące zimowej sesji egzaminacyjnej 2016/2017

Praktyka studia stacjonarne 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016

Praktyki studia stacjonarne rok akademicki 2015/2016