Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia podyplomowe

Rok akademicki 2017/2018

Studia podyplomowe Kierownik studiów Harmonogram
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
diagnoza i terapia pedagogiczna
dr Jolanta Rybska-Klapa sem.III
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą
i terapią pedagogiczną
dr Jolanta Rybska-Klapa sem. I
sem. II
Doradztwo zawodowe w szkole dr Jolanta Urbanek sem. I
sem. II