Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia podyplomowe

Rok akademicki 2018/2019

Studia podyplomowe Kierownik studiów Harmonogram
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
diagnoza i terapia pedagogiczna
dr Jolanta Rybska-Klapa sem.III
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą
i terapią pedagogiczną
dr Jolanta Rybska-Klapa sem. I
1. 20.10.18
2. 27-28.10.18
3. 23-25.11.18
4. 7-9.12.18
sem. II
Doradztwo zawodowe w szkole dr Jolanta Urbanek sem. I
sem. II

Rok akademicki 2017/2018

Studia podyplomowe Kierownik studiów Harmonogram
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
diagnoza i terapia pedagogiczna
dr Jolanta Rybska-Klapa sem.III
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnozą
i terapią pedagogiczną
dr Jolanta Rybska-Klapa sem. I
sem. II
Doradztwo zawodowe w szkole dr Jolanta Urbanek sem. I
sem. II

Szanowni Państwo,

zajęcia z dnia 03-04.02.2018 r. zostają przeniesione na dzień 07-08.04.2018.