Studia pierwszego stopnia

  • – Harmonogram praktyk
  • – Instrukcja
  • – Dziennik praktyk
  • – Kryteria zaliczenia praktyk

 

Studenci w zależności od wybranej specjalności realizują praktyki w:

  • Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza – szkoły, poradnie, internaty, domy dziecka, świetlice środowiskowe itp.
  • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień – szkoły, placówki terapii uzależnień, świetlice środowiskowe itp.

Archiwa