Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2018/2019

Harmonogram zjazdów na rok 2018/2019 sem. 2

Języki I stopień: sale, terminy

Harmonogram zjazdów na rok 2018/2019 sem. 1

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Uwaga!!!

Zmiany w terminach zajęć, zmiany nr sal, odrabianie zajęć itp.

dostępne są na stronie wirtualnej Uczelni:  https://wu.up.krakow.pl/WU/

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika dr Małgorzata Rozenbajgier 12-14.10.18
19-21.10.18
26-28.10.18
10.11.2018
16-18.11.18
23-25.11.18
30.11-2.12.18
7-9.12.18
14-16.12.18
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Katarzyna Sygulska 5-7.10.18
12-14.10.18
26-28.10.18
16-18.11.18
23-25.11.18
30.11-2.12.18
7-9.12.18
14-16.12.18
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 5-7.10.18
12-14.10.18
26-28.10.18
16-18.11.18
23-25.11.18
30.11-2.12.18
7-9.12.18
14-16.12.18
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch 5-7.10.18
12-14.10.18
19-21.10.18
16-18.11.18
30.11-2.12.18
7-9.12.18
14-16.12.18

Plany studiów na rok akademicki 2018/2019

I Pedagogika niestacjonarne

II PSOzPSZ i I PZiPU niestacjonarne

III PSOzPSZ niestacjonarne

 

 

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414


Rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
mgr Katarzyna Sugulska  13-15.10.2017
20-22.10.2017
01-03.12.2017
15-17.12.2017
12-14.01.2018
19-21.01.2018
02-04.02.2018
9-11.03.2018
23-25.03.2018
11-13.05.2018
25-27.05.2018
2-3.-6.2-18
8-10.06.2018
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień  13-15.10.2017
20-22.10.2017
01-03.12.2-17
15-17.12.2017
12-14.01.2018
19-21.01.2018
02-04.02.2018
9-11.03.2018
23-25.03.2018
11-13.05.2018
2-3.06.2018
8-10.06.2018
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch 6-8.10.2017
20-22.10.2017
01-03.12.2017
0
8-10.12.2017
12-14.01.2018
19-21.01.2018
23-25.02.2018
9-11.03.2018
16-18.03.2018
06-08.2018
25-27.05.2018
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
dr Małgorzata Rozenbajgier 6-8.10.2017
13-15.10.2017
20-22.10.201712-14.01.18
19-21.01.2018
23-25.02.2018
02-04.02.2018
16-18.03.2018
06-08.2018

Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

I PSOzPSZ i I PZiPU niestacjonarne

II PSOzPSZ niestacjonarne

III psozpsz niestacjonarne

 

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 

Rok akademicki 2016/2017

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolna
dr Agnieszka Domagała-Kręcioch 9.12-11.12.2016 14.10-16.10.2016
28.10-30.10.2016
25.11-27.11.2016
16.12-17.12.2016
20-22.01.2017
3-5.02.2017
24-26.02.2017
17-19.03.2017
31.03-2.04.2017
28-30.04.2017
12-14.05.2017
26-28.05.2017
9-11.06.2017
12-14.01.18
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogiką szkolną
dr Małgorzata Rozenbajgier 21.10-23.10.2016
4.11-6.11.2016
2.12-4.12.2016
16-18.12.2016
20-22.01.2017
27-29.2017
10-12.02.2017
17-19.02.2017
31.03-2.04.2017
21-23.04.2017
05-07.05.2017
19-21.05.2017
02-04.2017
III Pedagogika społeczno-opiekuńcza
z pedagogika szkolną
dr Wiesława Kogut 9.12-11.12.2016
14.10-16.10.2016
28.10-30.10.2016
25.11-27.11.2016
13-15.01.2017
3-5.02.2017
10-12.02.2017
17-19.03.2017
31.03.-2.04.2017
21-23.04.2017
05.-07.05.2017
19-21.05.2017
02-04.06.2017

plany studiów rok ak. 2016/2017: I, II psozpsz; pzipu – studia niestacjonarne; III psozpsz; pzipu – studia niestacjonarne