Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

Harmonogram zjazdów na rok 2018/2019 sem. 1

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Języki obce

sem. 1

sem. 2

 

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika dr Ewa Śliwa 5-10.10.18
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Anna Kaczmarska-Tabor 5.10 … 20.01.2019
II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe mgr Kinga Sobieszczańska 5-10.10.18

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I Pedagogika

I PSO niestacjonarne

II PSO niestacjonarne

II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe

 

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 


Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Anna Kaczmarska-Tabor 13-15.10.2017
23.02 – … 2018
8.06; 15-17.06.18
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Jolanta Urbanek 6-8.10.2017
13-15.10.2017
01-03.12.2017
15-17.12.2017
23-25.02.2018
23-25.03.2018
25-27.05.2018
2-3.06.2018

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I PSO niestacjonarne

II PSO niestacjonarne

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

____________________________________________________

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Jolanta Urbanek 21.10-23.10.2016
4.11-6.11.2016
25.11-27.11.2016
9.12-11.12.2016
13-14.01.2017
27-29.01.2017
10-12.02.2017
24-26.02.2017
10-12.03.2017
24-26.03.2017
7-9.04.2017
28-30.04.2017
12-14.05.2017
9.06-11.06.2017
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza PhDr. Łukasz Tomczyk 14.10-16.10.2016
28.10-30.10.2016
18.11-20.11.2016
25.11-27.11.2016
16-18.12.2016
20-22.01.2017
3-5.02.2017
24-26.02.2017
10-12.03.2017
24-26.03.2017
7-9.04.2017
28-30.04.2017
12-14.05.2017
19-21.05.2017
26-28.05.2017
9.06-11.06.2017

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I, II pso – studia niestacjonarne