Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem (RR.041-1/19) z dn. 03.01.2019 r. Prorektora ds. Rozwoju dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP
od semestru letniego 2018/2019 wszystkie harmonogramy stworzone w systemie Uczelnia.xp wyświetlane będą
za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni oraz na stronie https://harmonogram.up.krakow.pl/ – bez konieczności logowania.
Strona ta została przygotowana w celu zastąpienia jakichkolwiek innych form publikowania harmonogramów zajęć.


Harmonogram zjazdów na rok 2018/2019 sem. 2

Języki II stopień: sale, terminy


Harmonogram zjazdów na rok 2018/2019 sem. 1

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Uwaga!!!

Zmiany w terminach zajęć, zmiany nr sal, odrabianie zajęć itp.

dostępne są na stronie wirtualnej Uczelni:  https://wu.up.krakow.pl/WU/

 

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika dr Ewa Śliwa 5-10.10.18
19-21.10.18
26-28.10.18
16-18.11.18
30.11-2.12.18
11-13.01.19
25-27.01.19
18-20.01.19
25-27.01.19
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Anna Kaczmarska-Tabor 5.10 … 20.01.2019
16-18.11.18
30.11 – 2.12.18 
7-9.12.18
18-20.01.19
II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe mgr Kinga Sobieszczańska 5-10.10.18
19-21.10.18
26-28.10.18
30.11-2.12.18
23-25.11.18
30.11-2.12.18
11.-13.01.19
25-27.01.19

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019

I Pedagogika

II PSO niestacjonarne

II Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe

 

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

 


Plany studiów na rok akademicki 2017/2018

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza mgr Anna Kaczmarska-Tabor 13-15.10.2017
23.02 – … 2018
8.06; 15-17.06.18
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Jolanta Urbanek 6-8.10.2017
13-15.10.2017
01-03.12.2017
15-17.12.2017
23-25.02.2018
23-25.03.2018
25-27.05.2018
2-3.06.2018

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018

I PSO niestacjonarne

II PSO niestacjonarne

Karty kursu dostępne są do wglądu w sekretariacie INoW pok. 414

____________________________________________________

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Rok Kierunek/specjalność Opiekun roku Zjazd/data
I Pedagogika społeczno-opiekuńcza dr Jolanta Urbanek 21.10-23.10.2016
4.11-6.11.2016
25.11-27.11.2016
9.12-11.12.2016
13-14.01.2017
27-29.01.2017
10-12.02.2017
24-26.02.2017
10-12.03.2017
24-26.03.2017
7-9.04.2017
28-30.04.2017
12-14.05.2017
9.06-11.06.2017
II Pedagogika społeczno-opiekuńcza PhDr. Łukasz Tomczyk 14.10-16.10.2016
28.10-30.10.2016
18.11-20.11.2016
25.11-27.11.2016
16-18.12.2016
20-22.01.2017
3-5.02.2017
24-26.02.2017
10-12.03.2017
24-26.03.2017
7-9.04.2017
28-30.04.2017
12-14.05.2017
19-21.05.2017
26-28.05.2017
9.06-11.06.2017

Plany studiów na rok ak. 2016/2017: I, II pso – studia niestacjonarne