Instytut Nauk o Wychowaniu

Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2018-2019

Harmonogram zjazdów INoW na rok akademicki 2018 – 2019 – 2 sem;

Języki I stopień – sale, terminy;

Języki II stopień – sale, terminy;

Harmonogram zjazdów INoW na rok akademicki 2018 – 2019 – 1 sem


Rok akademicki 2017-2018

DECYZJA REKTORA W SPRAWIE HARMONOGRAMU OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ KANDYDATÓW ZA STUDIA PODYPLOMOWE I NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Szkolenie BHP 2017/2018

Stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

 


Rok akademicki 2016-2017

Wykłady ogólnouczelniane sem. II

Harmonogram zjazdów INoW na rok akademicki 2016-2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Wysokość opłaty za studia 2016/2017

Harmonogram opłat 2016/2017


Rok akademicki 2015-2016

Roczny harmonogram zjazdów 2015-2016

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

Stypendia socjalne na rok akademicki 2015/2016

Wysokość opłaty za studia 2015/2016

Harmonogram opłat 2015/2016