Przejdź do treści

Studia drugiego stopnia

 

Studenci w zależności od wybranej specjalności realizują praktyki w:

  • Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną  – szkoły, poradnie, internaty, domy dziecka, świetlice środowiskowe itp.
  • Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe  –  szkoły, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy itp.
  • Resocjalizacja i Penitencjarystyka  –  młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, policyjne izby dziecka, pogotowie opiekuńcze itp.

Archiwa