Instytut Nauk o Wychowaniu

Rekrutacja

O czym każdy kandydat na studia wiedzieć powinien?
Jeśli jesteś zainteresowany studiami w naszej Uczelni przeczytaj

VADEMECUM KANDYDATA NA STUDIA

DECYZJA REKTORA W SPRAWIE OPŁATY WNOSZONEJ PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
REKRUTACJA
REKRUTACJA

2017/2018

Kierunek: Specjalność:  
studia stacjonarne pierwszego stopnia
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
Absolwent 
posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych – w szkole jako  pedagog szkolny, wychowawca w internacie, bursie, świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej.
promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
Absolwent 
posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela w placówkach pozaszkolnych, nauczyciela konsultanta, wychowawcy w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
studia niestacjonarne pierwszego stopnia
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
Absolwent 
posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych – w szkole jako  pedagog szkolny, wychowawca w internacie, bursie, świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej..
promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
Absolwent 
posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela w placówkach pozaszkolnych, nauczyciela konsultanta, wychowawcy w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
studia stacjonarne drugiego stopnia
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza (nauczycielska)
Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga w szkołach
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – – w szkole jako  pedagog szkolny, wychowawca w internacie, bursie, świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej.
poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego.
studia niestacjonarne drugiego stopnia
pedagogika pedagogika społeczno-opiekuńcza
Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w szkole jako  pedagog szkolny, wychowawca w internacie, bursie, świetlicy szkolnej, świetlicy środowiskowej..
poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego.