Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Karolina Czerwiec

Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych

ORCID: 0000-0002-3774-6901

karolina.czerwiec@up.krakow.pl

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

ORCID: 0000-0002-2215-0988

natalia.demeshkant@up.krakow.pl

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Laboratorium Psychoedukacji

ORCID: 0000-0001-9823-2552

agnieszka.domagala-krecioch@up.krakow.pl

mgr Anna Duda

mgr Anna Duda

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

ORCID: 0000-0002-0821-1828

anna.duda@up.krakow.pl

dr hab. Artur Fabiś

Kierownik

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

ORCID: 0000-0002-5624-6232

artur.fabis@up.krakow.pl

dr Katarzyna Jagielska

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej, Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

ORCID: 0000-0002-9953-5608

katarzyna.jagielska@up.krakow.pl

mgr Paulina Koperna

mgr Paulina Koperna

Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych

ORCID: 0000-0002-9565-6082

paulina.koperna@up.krakow.pl

dr Stanisław Kowal

Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

ORCID: 0000-0001- 6592-614X

stanislaw.kowal@up.krakow.pl