Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Łukasz Albański

Katedra Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej

ORCID: 0000-0001-5819-1557

lukasz.albanski@up.krakow.pl
dr Bartłomiej Chrzanowski

dr Bartłomiej Chrzanowski

Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej

ORCID: 0000-0002-0292-857X

bartlomiej.chrzanowski@up.krakow.pl
dr Karolina Czerwiec

dr Karolina Czerwiec

Katedra Dydaktyki i Edukacji Zdrowotnej

ORCID: 0000-0002-3774-6901

karolina.czerwiec@up.krakow.pl
dr hab.  Artur Fabiś, prof. UP

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

ORCID: 0000-0002-5624-6232

artur.fabis@up.krakow.pl
mgr Paulina Koperna

mgr Paulina Koperna

Katedra Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych

ORCID: 0000-0002-9565-6082

paulina.koperna@up.krakow.pl