Przejdź do treści

dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP

dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP

Kierownik Katedry Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych, Kierownik Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

slawomir.trusz@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 02

pok: 505

https://trusz4.wixsite.com/website/aktualnosci

ORCID: 0000-0002-7572-018X

publikacje:

https://tiny.pl/tkngm

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartek 09.30-12.15 ; wtorek 13.00-14.30 ; dyżur dla studentów niestacjonarnych: 23.10.21 12.30-14.00 ; 06.11.21 13.00-14.30; 12.12.21 13.00-14.30 ; 15.01.22 13.00-14.30

Pedagog, psycholog. Prowadzi badania dotyczące procesów stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów, efektów oczekiwań
intra- i interpersonalnych oraz mechanizmu edukacyjnego samospełniającego się proroctwa. Jest autorem lub współautorem 6 książek i ponad 60 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w kraju i za granicą. Kieruje Laboratorium Mikroprocesów Edukacji (https://trusz4.wixsite.com/website). Pełnił funkcje kierownika albo koordynatora w następujących grantach badawczych: „Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)” (Grant Narodowego Centrum Nauki, 2012/05/D/HS6/03350) i „Euroorphans in Poland and children of circular workers in German. Educational perspective” (Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji Na Rzecz Nauki, 2009-019-30-0). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Metody badań pedagogicznych, Metodologia badań społecznych, Strategie badań w edukacji, Pojęcia i systemy pedagogiczne, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Statistical tools for educators (Erasmus students)