Przejdź do treści

dr Hanna Stępniewska-Gębik

dr Hanna Stępniewska-Gębik

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu

Katedra Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych, Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl

tel: 12 662 65 96

pok: 412

ORCID: 0000-0003-1213-8827

publikacje:

https://tiny.pl/tknm9

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: piątek 14.30-15.00 ; czwartek 09.30-12.15

Pedagog, psychoonkolog. Przez wiele lat związana z psychoanalizą Lacanowską, członek założyciel Koła Warszawskiego Psychoanalizy NLS. Obecnie specjalizuje się w strategiach interwencji kryzysowej z wykorzystaniem różnych metod (min. techniki oddechowe, RTZ), strategiach wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci onkologicznie chorych i ich rodzin. W prowadzonych badaniach koncentruje się na strategiach interwencji kryzysowej, postawach wobec sytuacji kryzysowych oraz kategorii troski o siebie. Od lat współpracuje z Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KOLIBER oraz Oddziałem Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jest autorką albo współautorką 5 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Interwencja kryzysowa