Przejdź do treści

dr Ewa Pająk-Ważna

dr Ewa Pająk-Ważna

Katedra Podstaw Pedagogiki

ewa.pajak-wazna@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 01

pok: 501

ORCID: 0000-0002-1001-5893

publikacje:

https://tiny.pl/tknht

dyżury: urlop zdrowotny

Pedagog, nauczycielka języka angielskiego, wolontariuszka w organizacjach pozarządowych na terenie Krakowa. Zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza, edukacja globalna oraz międzykulturowa. Zajęcia z zakresu tej tematyki realizowała także w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (2004-2014) zarówno w Polsce (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), jak i za granicą (m.in. Hiszpania, Portugalia). Autorka i współautorka publikacji oraz raportów dotyczących wolontariatu międzynarodowego, edukacji globalnej, działalności edukacyjnej organizacji międzynarodowych oraz współpracy szkół z NGOs.
Ekspertka ds. edukacji globalnej (w ramach krajowych oraz międzynarodowych projektów grantowych, badawczych, ewaluacyjnych m.in. z ramienia MSZ, FED, CEO). Od 2011 czynnie współpracuje z sektorem NGO. Współautorka raportów z zakresu edukacji globalnej, m.in. „Edukacja globalna w polskiej szkole” (2013) oraz „Jak badać jakość w edukacji globalnej” (2012). Od roku 2011 uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych projektach w ramach zespołów badawczych obejmujących głównie kraje europejskie (m.in. projekt REDDSO, 2013-2015). Obecnie (2019-2020) bierze udział w międzynarodowym projekcie „Re-Connect/Re-Collect: Crossing Divides through Memories of Cold War Childhoods” koordynowanym przez zespół badawczy z Finlandii i USA oraz projekcie „InterCap” dotyczącym współpracy NGOs i środowiska akademickiego oraz realizowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ (2017-2020).

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Konwersatorium pedagogiczne; Pedagogika ogólna; Teoria i praktyka wychowania; Kształcenie ustawiczne; Pedagogika pracy; Seminarium dyplomowe