Przejdź do treści

dr Iwona Ocetkiewicz

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartek 09.30-12.15 ; poniedziałek 8.30 - 10.00 ; dyżur dla studentów niestacjonarnych: 09.10.21 14.30-16.00; 06.11.21 13.45-15.15; 04.12.21 16.30-18.00

Pedagog, oligofrenopedagog i logopeda. Specjalizuje się w analizie współczesnej przestrzeni edukacyjnej i jej elementów. Prowadzi badania dotyczące szkoły, nauczyciela i ucznia w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami polskimi i zagranicznymi z Uniwersytetami francuskimi – w Grenoble (projekty, publikacje, seminaria, konferencje, Laboratorium), w Dijon ( opieka nad praktykami studenckimi); z Uniwersytetem Karola w Pradze (staż 3-miesięczny), z Uniwersytetem na Krecie (projekt). Współpracuje również z z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (projekt), z Fundacją Edukacji Domowej; ze szkołami podstawowymi (praktyki studenckie, konsultacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), z PZL/ oddział Kraków, CESE,
z APS w Warszawie.
Obszar badawczy koncentruje się wokół współczesnej edukacji w ramach szeroko pojętej zmiany społecznej. Prowadzi działania w projektach naukowych jako wykonawca lub kierownik.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Koncepcje i Praktyki Wychowania; Koncepcje i Praktyki Wychowania dla szkoły Ponadpodstawowej; Seminarium magisterskie (A i B); Podstawy diagnostyki dla nauczycieli; Projektowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; Projektowanie rewalidacji indywidualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną; Projektowanie procesu indywidualnej rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
Projekty