Przejdź do treści

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: czwartek 09.30-12.15 wtorek 09.15-10.45, dyżur dla studentów niestacjonarnych: 16.10.21 13.00-15.30 ; 06.11.21 14.30-16.00; 04.12.21 13.00-14.30; 15.01.22 13.00-14.30

Pedagog, biegły sądowy Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z kryzysami w rodzinie oraz jej dysfunkcjonalnością. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu tej problematyki. Ostatnio zajmuje się także systemem pomocy postpenitencjarnej. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi między innymi z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, z sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi, a także z OIK MOPS, ROPS, PCPR, Urzędy Pracy, SODOPwR, Policją, Małopolską Probacją, Instytucjami Penitencjarnymi, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Bierze czynny udział w projekcie ; Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Penitencjarnego .
Recenzent w wydawnictwie naukowym ,,Zeszyty Pracy Socjalnej, wydawanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

w tym na studiach stacjonarnych- 128 godzin dydaktycznych a na studiach zaocznych -150 godzin dydaktycznych . Rodzaje zajęć; wykłady /ćwiczenia Organizacja i metodyka pracy społeczno-opiekuńczej, Pedeutologia, Metodyka profilaktyki uzależnień , Profilaktyka w szkole, Pedagogika resocjalizacyjna i współczesne trendy, Niedostosowanie społeczne, Seminarium dyplomowe