Przejdź do treści

dr Marta Krupska

dr Marta Krupska

Katedra Podstaw Pedagogiki

marta.krupska@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 01

pok: 501

ORCID: 0000-0001-9990-5683

publikacje:

https://tiny.pl/tk4bt

dyżury: dyżur dla studentów stacjonarnych: wtorek 13.30-15.00 ; czwartek 09.30-12.15; dyżur dla studentów niestacjonarnych: 16.10.21 12.00-13.30; 13.11.21 12.00-13.30; 18.12.21 12.00-13.30 ; 22.01.22 12.00-13.30

Pedagog, filozof. Rozwija problematykę badawczą związaną z koncepcją relacji pedagogicznej jednego z czołowych przedstawicieli pedagogiki fenomenologicznej Maxa van Manena. W obszar jej zainteresowań badawczych wchodzi pedagogika fenomenologiczna, filozofia wychowania pedagogika kultury oraz etyka pedagogiczna. Współpracuje ze środowiskiem badawczym związanym z phenomenology of practice Maxa van Manena w Europie i w Ameryce Północnej. Ma również wieloletnie doświadczenie pracy w instytucji kultury i angażuje się w różnorodne inicjatywy służce popularyzacji nauki w środowisku lokalnym. Realizuje autorski projekt warsztatów twórczego pisania dla dzieci i młodzieży o charakterze pedagogicznym.

Prowadzone kursy w bieżącym roku akademickim:

Teoria i praktyka wychowania (ćw), Pedagogik ogólna (ćw), Antropologia kulturowa (ćw), Pedeutologia (ćw.), Ethos pracy pedagoga (ćw).