Instytut Nauk o Wychowaniu

Pracownia

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
we współpracy ze Stowarzyszeniem „KOLIBER” organizuje warsztaty dla dzieci
po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin. Spotykamy się w środy o godz. 12.00
w sali 412. W naszych zajęciach uczestniczą również wolontariusze, którzy pomagają
dzieciom w wykonywaniu prac plastycznych.