Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Koła naukowe działające w INoW

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
opiekun – dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

 

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów jest najstarszym, bo działającym od 1953 roku kołem na Uczelni i prowadzi działalność naukową oraz wolontarystyczną.

Protektorat nad kołem objęli dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP.

Aktualnie SKNP liczy 12 członków a spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Oficjalna strona koła znajduje się pod adresem www.sknp.up.krakow.pl

kontakt: sknp@up.krakow.pl

Celami i zadania SKNP:

1) szerzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych (szczególnie pedagogiki) wśród studentów UP oraz poza jego obrębem – w kraju oraz zagranicą.

2) prowadzenie działalności naukowej (uczestnictwo i organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, debat, warsztatów, prelekcji, projekcji, prezentacji, szkoleń i tym podobnych).

3) prowadzenie działalności badawczej (udział i organizacja projektów badawczych).

4) prowadzenie działalności wolontarystycznej (własnej i wspierającej inne instytucje oraz organizacje).

5) walka z wszelkimi formami dyskryminacji, nietolerancji, wulgaryzmu, agresji i innymi patologiami społecznymi.

6) wykorzystywanie nowych metod, form, środków pracy w celach naukowych, badawczych i wolontarystycznych.

7) kreowanie nowych przedsięwzięć oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

6) współpraca z organizacjami i placówkami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi (w tym organizacjami studenckimi).

7) promocja Instytuty Nauk o Wychowaniu i samego UP.

 

Archiwa