Przejdź do treści

Laboratorium Psychoedukacji

Kierownik: dr Jolanta Rybska-Klapa

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch

dr Olga Wyżga

dr Hanna Stępniewska-Gębik

 

Laboratorium Psychoedukacji (LP) powstało w 2019 r. Kierownikiem LP jest dr Jolanta Rybska-Klapa. Kontynuuje ono działania funkcjonującej dotychczas Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego oraz podejmuje nowe zadania, sprofilowane na prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie poradników. Koncepcja badań naukowych powstaje na zapotrzebowanie instytucji edukacyjnych i pozaedukacyjnych, a ich realizacja przebiega w oparciu o zasoby INoW i instytucji współpracującej. Na lata 2020-2023 planowane są: badania dotyczące uwarunkowań pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz form wsparcia edukacyjnego dyslektycznych studentów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska rodziców i nauczycieli dzieci chorych onkologicznie, zaplanowano przygotowanie poradnika dla rodziców dotyczącego edukacji dziecka z chorobą nowotworową (maj/czerwiec 2020 r.), poradnika dla nauczycieli (maj/czerwiec 2021 r.) oraz warsztatów dotyczących edukacji emocjonalnej dla rodziców dzieci leczonych w Oddziale Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Archiwa