Przejdź do treści

Laboratorium Mikroprocesów Edukacji

Kierownik: dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP

dr Hanna Stępniewska-Gębik

dr Katarzyna Jagielska

 

Laboratorium Mikroprocesów Edukacji  powstało w 2016 r. Działa w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. LME dysponuje jednym pomieszczeniem (pok. 510), w którym znajdują się trzy stanowiska komputerowe (PC) wyposażone w oprogramowanie służące do projektowania eksperymentów (E-Prime) oraz analizy zgromadzonego materiału empirycznego (Statistica, R, JASP).

Prowadzone w LME badania korelacyjne i eksperymentalne dotyczą psychospołecznych procesów
o podstawowym dla wychowania i kształcenia charakterze.

Aktualnie realizowane prace koncentrują się wokół zagadnień:

(1) językowych mechanizmów procesu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci cyrkularnych migrantów (tzw. „eurosierot”),

(2) efektów oczekiwań intra- i interpersonalnych w klasie szkolnej oraz edukacyjnego samospełniającego się proroctwa

(3) funkcjonowania uczniów chorych onkologicznie w różnych środowiskach socjalizacyjnych,

(4) troski o siebie (self-care).

Pracami laboratorium kieruje dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP, współpracując z dr Hanną Stępniewską-Gębik i dr Katarzyną Jagielską.

Więcej na temat LME

Archiwa