Przejdź do treści

Katedra Podstaw Pedagogiki

Kierownik: dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

dr hab. Jiří Prokop, prof. UP

dr Ewa Pająk-Ważna

dr Magdalena Lubińska-Bogacka

dr Patrycja Curyło-Sikora

dr Iwona Ocetkiewicz

dr Marta Krupska

dr Anna Kaczmarska-Tabor

dr Karolina Piątek

 

Katedra Podstaw Pedagogiki skupia specjalistów z zakresu różnych dziedzin naukowych pokrewnych pedagogice, w których poszukuje jej podstaw. Pracownicy Katedry prowadzą badania podstawowe
w zakresie pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania, filozofii wychowania oraz specjalistyczne z obszaru psychologii, socjologii, resocjalizacji, doradztwa zawodowego, pedagogiki specjalnej i porównawczej. Wyniki swoich badań publikują w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Ponadto w ramach swojej działalności kadra współpracuje z licznymi instytucjami z kraju (szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze, instytucje kultury, jednostki penitencjarne, instytucje służby publicznej oraz PAN) oraz z zagranicznymi uczelniami w ramach staży i wyjazdów naukowych. Pracownicy uczestniczą
w projektach polskich i międzynarodowych.

 

Archiwa