Przejdź do treści

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Kierownik: dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

mgr Anna Duda

dr Katarzyna Jagielska

dr Stanisław Kowal

dr Anna Kwatera

dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP

dr Małgorzata Mądry-Kupiec

dr Ewa Zawisza-Wilk

 

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej, została powołana w efekcie przekształcenia Studium Kształcenia Nauczycieli w dn. 01.10.2019 r. Kierownikiem katedry jest dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP. W skład zespołu naukowo-dydaktycznego Katedry wchodzą badacze i praktycy, posiadający profesjonalne, potwierdzone dyplomami, certtyfikatami oraz stażami wykształcenie w zakresie: pedagogiki, psychologii, socjoterapii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz instytucjami i organizacjami, design thinking, biologii, fizyki, tutoringu, coachingu, mediacji, doradztwa zawodowego. Atutem zespołu jest współpraca
z licznymi instytucjami edukacyjnymi oraz z wiodącymi ośrodkami naukowo – badawczymi w Polsce
i Europie.

Badania podejmowane przez członków Katedry koncentrują się na:  uwarunkowaniach procesu kształcenia nauczycieli kompetencjach pedagogicznych nauczycieli na zawodowym starcie (zespół badawczy); rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli w całożyciowym procesie rozwoju; edukacji środowiskowej
i zdrowotnej; komunikacji interpersonalnej; kompetencjach terapeutycznych nauczycieli; mediacjach rówieśniczych i szkolnych; edukacji spersonalizowanej; nierównościach edukacyjnych, zjawisku selekcji szkolnej i segregacji, a także potrzebach egzystencjalnych osób zdrowych i chorych oraz na różnych etapach rozwoju. Efektem pracy naukowo-badawczej pracowników katedry są m.in.: publikacje artykułów w wiodących czasopismach pedagogicznych w Polsce (dawna lista A, B i C), a także indeksowanych w bazie Web of Science, SCOPUS, a także monografie i rozdziały w monografiach wydawane w prestiżowych wydawnictwach. Pracownicy uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS czy Web of Science, bardzo często są ich organizatorami i lub są zapraszani do ich komitetów naukowych. Konferencje zawsze są zgodne z profilem badań pracowników, zaś aktywny udział w nich potwierdza wartość prowadzonych badań indywidualnych czy zespołowych.

Pracownicy Katedry prowadzą bogatą współpracę międzynarodową w zakresie badań oraz wymiany doświadczeń dydaktycznych. Wymiernym rezultatem tej współpracy są liczne projekty realizowane w ramach współpracy. Dużym atutem pracowników Katedry jest aktywność członkowska w prestiżowych, naukowych organizacjach (np. PTP), czy w radach naukowych czasopism.

www: Katedra Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

Archiwa