Przejdź do treści

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Kierownik: dr hab. Artur Fabiś, prof. UP

dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP

dr Małgorzata Rozenbajgier

dr inż. Łukasz Tomczyk

dr Katarzyna Sygulska

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch

mgr Katarzyna Zaremba

 

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki kierowana przez dr hab. Artura Fabisia, skupia pracowników realizujących szeroki wachlarz badań związanych ze środowiskiem społecznym i edukacją w biegu życia oraz uczestniczących w wielu gremiach naukowych. W ramach działalności Katedry podjęta została współpraca
z Zespołem Pedagogiki Medialnej PKNP, z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) w zakresie pedagogiki medialnej. Również w tym obszarze prowadzone są badania z EU KIDS Online oraz prestiżową siecią badawczą COST Action CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet. W okresie ostatnich pięciu lat członkowie Katedry opublikowali teksty w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS i WoS, a kierownik Katedry otrzymał nagrodę za wybitną monografię (Troski egzystencjalne
w starości. Perspektywa geragogiczna, Wyd. UP, Kraków 2018).

Badania realizowane przez pracowników mieszczą się w następujących obszarach: (1) szkoła (problematyka relacji społecznych w klasach integracyjnych, poradnictwo edukacyjne, wsparcie edukacyjne i terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, orzecznictwo psychopedagogiczne, uwarunkowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przestrzeni edukacyjnej szkoły, niepowodzenia szkolne, diagnostyka i terapia pedagogiczna, diagnostyczne i terapeutyczne kompetencje nauczycieli), (2) dorosłość (edukacja dorosłych, biografie edukacyjne, sytuacje krytyczne, rozwój duchowy), (3) starość (uczenie się osób starszych, aktywizacja osób starszych w środowisku rodzinnym i lokalnym, troski egzystencjalne
w starości, przekaz pokoleniowy), (4) media w edukacji (inkluzja cyfrowa, digitalizacja edukacji, kompetencje kluczowe).
W ramach działalności Katedry wydano dotychczas 11 numerów w serii „Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”.

www: Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Archiwa