Przejdź do treści

Katedra Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych

Kierownik: dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP

dr Hanna Stępniewska-Gębik

dr Anna Mróz

dr Jolanta Urbanek

mgr Paulina Koperna

Pracownicy Katedry Metodologii i Interdyscyplinarnych Badań Edukacyjnych, kierowanej przez
dr hab. Sławomira Trusza, prof. UP, koncentrują swoją działalność dydaktyczno-badawczą na problematyce: strategii interwencyjnych, postaw wobec różnych problemów społecznych, nierówności motywowanych płcią różnych podmiotów edukacji, metodologii badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań edukacyjnych.

Prowadzone badania dotyczą głównie: (1) strategii interwencji kryzysowej, postaw wobec sytuacji kryzysowych, (2) kategorii troski o siebie, (3) procesu stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów i nauczycieli, (4) efektów oczekiwań intra- i interpersonalnych w edukacji.

Archiwa