Przejdź do treści

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Skład Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia

  1. Dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP – przewodnicząca
  2. Dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP
  3. Dr Katarzyna Sygulska
  4. Dr Joanna Wnęk-Gozdek
  5. Dr Hanna Stępniewska-Gębik
  6. Dr Olga Wyżga
  7. Przedstawiciel studentów
  8. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
  9. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Archiwa