Instytut Nauk o Wychowaniu

Władze instytutu

DYREKCJA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU

 

 •  DYREKTOR INSTYTUTU:
  dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

  tel: 12 662 6598
  pokój 413 – wejście do pokoju przez sekretariat pok. 414

 

 • Z-CA  DYREKTORA
  dr Olga Wyżga

  pokój 417
  tel: 12 662 6596

 

 • Z-CA DYREKTORA
  dr Hanna Stępniewska-Gębik

  pokój 417
  tel: 12 662 6596