Przejdź do treści

Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

 

Dyrektor: dr Stanisław Kowal

Metodyk ds. zdalnych form kształcenia: dr Wioletta Skrzypek

 

W skład ECKUM wchodzą Studium Kształcenia Nauczycieli i Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych.

www: Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

 

Archiwa