Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zdalnego

Centrum Kształcenia Zdalnego zostało utworzone 01.11.2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Nr R/Z.0201-89/2020.

Do zadań Centrum należy:

 • realizacja krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących kształcenia całożyciowego,
 • inicjowanie publicznych debat na temat systemu oświaty w Polsce, poziomu i jakości kształcenia, wychowania, kanonu wiedzy i kultury,
 • przygotowywanie eksperckich propozycji zmian w systemie oświaty, kształcenia
  i wychowania w Polsce.
 • prowadzenie badań eksperckich i ich komercjalizacja,
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce,
 • tworzenie i udoskonalanie narzędzi badań edukacyjnych,
 • prowadzenie seminariów i organizowanie konferencji naukowych, we współpracy
  z naukowcami polskimi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych nad edukacją, kształceniem i wychowaniem,
 • stała merytoryczna współpraca z innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą w zakresie związanym z działalnością Centrum,
 • stała merytoryczna współpraca z kuratoriami oświaty, ośrodkami kształcenia nauczycieli i szkołami,
 • przygotowanie publikacji naukowych,
 • bieżąca analiza potrzeb edukacyjnych i sytuacji oświatowej w kraju.

 

Kontakt:

tel. 12 662 7933

e-mail.: ckz@up.krakow.pl

strona: ckz.up.krakow.pl

Archiwa