Instytut Nauk o Wychowaniu

Dyżury pracowników

Dzień Instytutowy – czwartek
dyżury pracowników w tym dniu:

dyżur Instytutowy 9.45-11.15;
dyżur dla studentów: 11.15 – 12.00

__________________________________________________________________________________________________________


DYŻURY PRACOWNIKÓW INOW
W SEMESTRZE zimowym W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
STUDIA STACJONARNE

Adresy mailowe pracowników INOW

Lp. Nazwisko i imię nr pok. nr tel. godziny dyżuru/dzień
1 dr Albański Łukasz 501 6601 czwartek 11.30-12.15
środa 13.30-15.00
 2 dr Curyło-Sikora Patrycja 507 6607 czwartek 11.30-12.15
3 dr Domagała-Kręcioch Agnieszka 508 6669 czwartek 11.30-12.15
środa 11.15-12.45
4 dr Fabiś Artur 508 6669 czwartek 11.30-12.15
5 mgr Kaczmarska-Tabor Anna 507 6607 czwartek 11.15-12.00
wtorek 13.00-14.30
6 dr hab. Kędzierska Barbara,
prof. UP
420 6612 czwartek 11.30-12.15
piątek 13.45-14.30
7 mgr Krupska Marta 501 6601 czwartek 11.30-12.15
środa 13.30-15.00
8 dr Lubińska- Bogacka Magdalena 421 6613 czwartek 11.30-12.15
środa (tyg. parzyste od 3.X) -p.350 ul.Podchorążych
środa (tyg. nieparzyste od 1o.X) 13.30-15.00
9 dr hab. Maćkowicz Jolanta,prof.UP 402 6594 czwartek 9.45-12.15
10 dr Mróz Anna 501 6601 czwartek 11.30-12.15
wtorek (tyg.parzyste) 15.30-17.00
wtorek(tyg.nieparzyste)
7.30-9.00
11 dr Pająk-Ważna Ewa 501 6601  urlop wychowawczy
12 dr Pietryga-Szkarłat Barbara 511 6611 czwartek 11.30-12.15
środa 7.30-9.00
13 dr Pindel Edyta 501 6601 czwartek 11.30-12.15
14 dr hab. Potyrała Katarzyna,
prof. UP
504 6610 czwartek 11.30-12.15
15 dr hab. Prokop Jiří,   prof. UP 421 6613
16 dr Rozenbajgier Małgorzata 511 6611 czwartek 11.30-12.15
poniedziałek ( od 8.X co drugi tydz) 10.30-12.00
poniedziałek (od 15.X co drugi tydz) 12.45-14.15
17 dr Rybska-Klapa Jolanta 508 6669 czwartek 11.30-12.15
środa10.00-11.30
18 dr hab.  Andrzej Ryk, prof. UP 413 6598 czwartek 11.30-12.15
środa 10.30-12.00
 19 dr Sarna Aleksandra 507 6607 czwartek 11.30-12.15
wtorek 10.30 – 11.30
20 dr Stępniewska-Gębik Hanna 417  6596
21 dr hab. Zofia Szarota, prof. UP  410  6595 czwartek 11.30-12.15
poniedziałek 12.30-14.00
22 mgr Sobieszczańska Kinga 501 6601 czwartek 11.30-12.15
wtorek 10.00-11.30
23 dr Solecki Roman 507 6607  urlop bezpłatny
24 dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP 504 6604 czwartek 11.30-12.15
25 mgr Sygulska Katarzyna 511 6611 czwartek 11.30-12.15
26 dr Śliwa Ewa 402  6594 czwartek 11.30-12.15
27 dr Tomczyk Łukasz 508  6669 czwartek 11.30-12.15
28 dr Sławomir Trusz 505  6602 czwartek 11.30-12.15
29 dr Urbanek Jolanta 421 6613 czwartek 11.30-12.15
środa 13.30-15.00
30 dr Wnęk-Gozdek Joanna 402 6594 czwartek 11.30-12.15
poniedziałek 10.00-11.30 co dwa tyg od 15.X
piątek 10.00-11.30 od 22.X
31 dr Olga Wyżga 417 6596 czwartek 11.30-12.15
wtorek 10.00-10.45
środa 11.30-12.15
32 mgr Zielińska Anna 505  6602 czwartek 11.30-12.15


DYŻURY PRACOWNIKÓW INOW
W SEMESTRZE zimowym W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
STUDIA NIESTACJONARNE

Lp. Nazwisko i imię nr pok. nr tel. październik listopad grudzień styczeń
1 dr Albański Łukasz 501 6601 14.XII
14.00-15.30
12.I 13.00-14.30
26.I
12.00-13.30
2 dr Curyło-Sikora Patrycja 507 6607
3 dr Domagała-Kręcioch Agnieszka 508 6669 6.X
13.30-15.00
30.XI
14.00-15.30
01.XII
9.30-10.15
13.45-14.30
4 dr Fabiś Artur 508  6669
5 mgr Kaczmarska-Tabor Anna 507 6607
6 dr hab. Kędzierska Barbara, prof. UP 413 6598

19.X

14.00-15.30

7 mgr Krupska Marta 501 6601
8 dr Lubińska-Bogacka Magdalena 420 6613 14.X
15.00-16.30
18.XI
15.30-17.00
9.XII
8.30-10.00
11.I
8.30-10.00
9 dr hab. Maćkowicz Jolanta,prof.UP 402 6594 12.X
14.30-15.30
25.XI
13.00-14.00
15.XII
13.00-14.00
26.I
13.00-14.00
10 dr Mróz Anna 501 6601 7.X
12.30-14.00
25.XI
11.00-12.30
01.XII
11.30-13.00
12.I
9.15-10.45
11 dr Pająk-Ważna Ewa 501 6601 urlop wychowawczy
12 dr Pietryga-Szkarłat Barbara 511 6611

16.XI

15.00-16.30

9.XII
12.00-13.30
12.I
9.00-10.30
13 dr Pindel Edyta 501 6601
14 dr hab. Potyrała Katarzyna, prof. UP 504  6610
15 dr hab. Prokop Jiří,   prof. UP 421 6613
16 dr Rozenbajgier Małgorzata 511 6611 6.X
12.30-14.00
17.XI
12.30-14.00
8.XII i 9.XII
12.15-13.00
12.I
13.00-14.00
18.00-18.30
17 dr Rybska-Klapa Jolanta 508  6669 7.X
13.00-14.00
17.XI
12.00-13.00
2.XII
13.00-14.00
19.I
13.00-14.00
18 dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP 413 6598
19 dr Aleksandra Sarna 507 6607
20 dr Sarna Aleksandra 507 6607 14.X
12.00-13.30
18.XI
12.00-13.30
9.XII
12.00-13.30
20.I
12.00-13.30
21 dr Stępniewska-Gębik Hanna 413  6596
22 dr hab. Zofia Szarota, prof. UP 410 6595 7.X
13.00-14.00
18.XI
13.00-14.00
2.XII
12.45-13.45
23 mgr Sobieszczańska Kinga 501 6601 16.XII
13.00-14.30
19.I
13.30-15.00
24 dr Roman Solecki 507 6607
25 dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. UP 504 6604
26 mgr Sygulska Katarzyna 511 6611
27 dr Śliwa Ewa 505  6602
28 dr Tomczyk Łukasz 508 6669
29 dr Sławomir Trusz 505  6602
30 dr Urbanek Jolanta 421 6613 21.X
8.00-9.00
18.XI
9.00-11.00
15.XII
9.00-11.00
19.I
8.00-9.00
402 6594
31 dr Wnęk-Gozdek Joanna 511 6611 21.X
17.45-19.00
17.XI
13.00-14.30
01.XII
13.15-14.00
09.XII
13.00-13.45
26.01
13.30-14.00
32 dr Wyżga Olga 417 6596 6.X
12.30-13.30
24.XI
8.00-9.00
15.XII
16.45-17.45
19.I
17.00-18.00
33 mgr Zielińska Anna 505  6602