Przejdź do treści

Zaproszenie do udziału w kursach online

Zaproszenie do udziału w kursach online
Serdecznie zapraszamy nauczycieli uczących na różnych poziomach edukacyjnych do udziału
w kursach online.
Tematyka kursów dotyczy praktycznego wykorzystania narzędzi online w dydaktyce szkolnej:
.
Kurs I: Jak utworzyć e-booka oraz umożliwić jego edycję przez uczniów?  czyli o pracy grupowej
w aplikacjach: Book Creator oraz Canva
 

Program:

 • tworzenie e-booków, multimedialnych ćwiczeń, komiksów, prezentacji, przewodników, szkolnych gazetek
 • udostępnianie uczniom, umieszczanie np. na stronie internetowej szkoły
 • edycja prac przez uczniów

Termin: 19.10.2021 r. godz. 16.00 – 19.00

Koszt: 110 zł

Kurs II: Projektowanie graficzne z aplikacją Canva 

Program:

 • korzystanie z szablonów (np. plakatów, certyfikatów, broszur, prezentacji…)
 • umieszczanie obrazów, plików audio, animacji, linków, plików przesłanych z urządzenia,
 • współpraca podczas projektowania
 • udostępnianie do edycji/przeglądu/użycia jako szablon
 • pobieranie pliku na urządzenie

Termin: 26.10.2021 r. godz. 16.00 – 18.15

Koszt: 90 zł

Kurs III: Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów wykorzystując MS Teams? 

Program:

 • tworzenie testów, zadań
 • przygotowanie zadań z wykorzystaniem notesu zajęć
 • ustawienia daty publikacji i zakończenia terminu przesyłania testów, zadań
 • sprawdzanie prac, publikowanie wyników testu, zwracanie zadań
 • tworzenie testów online z wykorzystaniem aplikacji Testportal (typ konta: EDU Bezpłatne – testy dla grupy liczącej do 100 osób)

Termin: 09.11.2021 r. godz. 16.00 – 19.00

Koszt: 110 zł

Udział w kursie zostanie potwierdzony certyfikatem. Zajęcia odbywają się zdalnie poprzez MS Teams Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapisów:

tel. 12 662 7933

e-mail: ckz@up.krakow.pl

Plakaty

Archiwa