Przejdź do treści

Nominacja do rady naukowej czasopisma „Education & Information Technologies”

Nominacja do rady naukowej czasopisma

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr inż. Łukasz Tomczyk został nominowany do rady redakcyjnej prestiżowego czasopisma „Education & Information Technologies” (ISSN 1573-7608), wydawca Springer. Czasopismo jest oficjalnym periodykiem  IFIP Technical Committee on Education. Czasopismo jest indeksowane w wykazie MEiN (70 pkt) oraz bazach Web of Science, a także Scopus. Periodyk jest zorientowany na tematykę zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji, zarówno na poziomie mikro (zastosowanie ICT w edukacji szkolnej, dydaktyce przedmiotowej), jak również w perspektywie makro (polityki edukacyjne, rozbudowane projekty związane z wdrożeniem nowych mediów na różnych poziomach szkolnictwa). Education & Information Technologies jest adresowane do nauczycieli, naukowców, czy też polityków oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi numerami czasopisma oraz nadsyłania tekstów. Adres czasopisma: https://www.springer.com/journal/10639

Archiwa