Przejdź do treści

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała pozytywnej oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 598/2020

Archiwa