Przejdź do treści

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szachy w teorii i praktyce pedagogicznej”

Ogólnopolska  Konferencja Naukowo-Metodyczna
W najbliższy czwartek, 5 XII 2019 roku, w Instytucie Nauk o Wychowaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Szachy w teorii i praktyce edukacyjnej”. Celem konferencji   jest naukowa dyskusja nad znaczeniem  gry w szachy w praktyce edukacyjnej, a także wymiana doświadczeń w nauczaniu „królewskiej gry” na różnych etapach kształcenia, w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i poza-formalnej. Zaproszeni Goście – Naukowcy, Nauczyciele oraz Mistrzowie gry w szachy – w sposób interesujący zaprezentują wyniki badań, edukacyjne zalety treningu szachowego oraz techniki nauczania królewskiej gry.
Honorowym patronatem Konferencję objął Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak,  Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski. Partnerem merytorycznym jest Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja otrzymała także Partnerstwo Miasta Krakowa. 

Archiwa