Przejdź do treści

Wykład gościnny prof. Delma Rodriguez, Urugwaj Co-creation for everyone. Sustainable pedagogies for millennials teachers

Wykład gościnny prof. Delma Rodriguez, Urugwaj Co-creation for everyone. Sustainable pedagogies for millennials teachers

W dniu 21.11.2019 w siedzibie Instytutu Nauk o Wychowaniu odbyło się spotkanie z prof. Delma Rodriguez Morales, która na zaproszenie dr inż. Łukasza Tomczyka zaprezentowała wykład pt.  „Co-creation for everyone. Sustainable pedagogies for millennials teachers”.  Wykład ekspercki został zrealizowany w godz. 12.15-13.45 (sala 310N) dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich. Spotkanie było również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy INOW a instytucjami badawczymi z Urugwaju. W wymianie doświadczeń badawczych oraz dotyczących polskich i urugwajskich uwarunkowań kulturowych wzięli udział: dr Hanna Stępniewska-Gębik, prof. UP Sławomir Trusz, mgr Paulina Koperna oraz dr Łukasz Tomczyk.

Delma Rodriguez Morales, obecnie jest dyrektorem Latin America-Europe Cultural Ring z siedzibą w Urugwaju, Montevideo. Od 2011 tworzy projekty, w których badacze z Urugwaju zajmują się rozwiązaniem, zwiększaniem dostępności i demokratyzacją treści dotyczących: sztuki, nauki, technologii, społeczeństwa w wymiarach lokalnych oraz globalnych. Przykładem takich działań są projekty: „Uruguay visits CERN”, “Friends of CERN network in LATAM”, Neutrinos and +, “Performing Arts Network in LATAM”, sieci muzealne,  Co-creation Lab. Od 2011 roku stowarzyszenie Latin America-Europe Cultural Ring zintegrowało wiele zróżnicowanych instytucji, takich jak: uniwersytety, centra kultury, szkoły, szkoły średnie, muzea itp. W ten sposób Cultural Ring w Urugwaju umożliwił również usieciowienie organizacji lokalnych z innymi partnerami międzynarodowymi. Delma Rodriguez koordynowała do tej pory działaniami i projektami między innymi w obu Amerykach, Europie Zachodniej, Australii, Antarktydzie, wyspie Rapa Nui itp., łącząc ponad 60 instytucji z różnych obszarów. Koncepcja pracy Cultural Ring polega na zbieżności kultury edukacyjnej i edukacji kulturalnej.

Archiwa