Instytut Nauk o Wychowaniu

Aktualności

Publikacja New trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18

  • access_time 29 sierpnia 2018
  • person Łukasz

 

Szanowni Państwo,
w dniu 8 lutego 2018 roku odbyła się na Uniwersytecie Karola w Pradze, Republika Czeska konferencja poświęcona wyzwaniom w obszarze kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży, a także dorosłych. Międzynarodowe naukowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola. Konferencja „” spotkała się z dużym zainteresowaniem badaczy z Czech, Słowacji, Polski, Macedonii. W ramach seminarium zaprezentowano 50 referatów naukowych z kilkunastu ośrodków badawczych, między innymi z: Bańskiej-Bystrzycy, Bitoli, Krakowa, Łodzi, Poznania, Pragi, Warszawy, Wrocławia. Jest to jedno z wielu wspólnych działań, realizowanych dzięki współpracy uczelni z grupy wyszehradzkiej oraz zaprzyjaźnionych bałkańskich ośrodków naukowych. Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń metodologicznych, dydaktycznych i organizacyjnych. Finalnie mamy przyjemność oddać do rąk czytelników publikację, składającą się z dwudziestu artykułów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów z: Czech, Finlandii, Hiszpanii, Macedonii, Słowacji, Polski, Ukrainy. Obecnie tom jest pozycjonowany w naukowych bazach danych m.in. Web of Science. Zapraszamy czytelników do udziału w kolejnej edycji NTRCPA19- informacje wkrótce.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w portalu ResearchGate – kliknij aby pobrać.
Zespół redaktorów

Łukasz Tomczyk

Andrzej Ryk

Jiri Prokop