Instytut Nauk o Wychowaniu

Aktualności

Badanie losów absolwentów

  • access_time 22 czerwca 2018
  • person Łukasz

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,prowadzi  badanie losów zawodowych absolwentów .
Uprzejmie prosimy wszystkich  absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia o zapoznanie się z zarządzeniem Prorektora ds. Rozwoju dra hab. Roberta Stawarza, prof. UP  los absolwentów oraz prosimy o uzupełnienie deklaracji dostępnej na stronie www.absolwenci.up.krakow.pl .
Wypełnioną online i zaakceptowaną  elektronicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć we właściwym dziekanacie.