Instytut Nauk o Wychowaniu

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa: Nowe trendy oraz wyzwania badawcze w pedagogice i andragogice

  • access_time 12 lutego 2018
  • person Łukasz

W dniu 8.02.2018 roku  na  Uniwersytecie Karola w Pradze odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa:
„Nowe trendy oraz wyzwania badawcze w pedagogice i andragogice (New trends and research challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18)”

Organizatorem spotkania był Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Celem międzynarodowego seminarium było wskazanie nowych obszarów badawczych w naukach społecznych dotyczących edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Konferencja stała się okazją do podzielenia się wynikami badań, zaprezentowania teorii oraz rozwiązań metodologicznych i metodycznych wpisujących się

w aktualne nurty nauk społecznych oraz do nawiązania współpracy naukowej między ośrodkami akademickimi.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Uczelni z Polski m.in. z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania oraz z Uczelni w Czechach i Słowacji.