Instytut Nauk o Wychowaniu

Aktualności

Spotkanie Dyrekcji INoW z Interesariuszami zewnętrznymi

 • access_time 12 grudnia 2017
 • person Łukasz

W dniu  6 grudnia.2017 r. w Instytucie Nauk o Wychowaniu odbyło się kolejne spotkanie Dyrekcji i Koordynatorów praktyk ( tj. Prof. A. Ryk, dr O. Wyżga, mgr A. Zielińska)z Interesariuszami zewnętrznymi tj. dyrektorami i pedagogami szkół i placówek oświatowych przyjmujących na praktyki studentów z kierunku: Pedagogika.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele z następujących placówek:

 1. SALTROM – Salezjański Ruch Troski o Młodzież;
 2. Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie;
 3. Szkoła Podstawowa nr 58;
 4. Stowarzyszenie SIEMACHA;
 5. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1;
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1;
 7. Wioski Świata – Park …Edukacji Globalnej;
 8. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Polskich Noblistów;
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3;
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4.

Dyskusja, dotyczyła poprawy jakości praktyk pedagogicznych, lepszego przygotowania praktycznego studentów do roli zawodowej pedagoga. Dyskutowano także nad zadaniami Opiekunów praktyk.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość uczestniczyć w warsztacie pt. Profilaktyka patologicznego używania internetu, który poprowadził dla nich dr Roman Solecki.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na miesiąc marzec 2018 roku.